UA-117793336-1
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 

U heeft waarschijnlijk een voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2021 ontvangen. Sluit deze nog wel aan bij uw huidig inkomen?
Of ontvangt u geen voorlopige aanslag terwijl u als zelfstandige wel inkomen heeft?
Hoedt u voor vervelende verrassingen achteraf en laat uw aanslag controleren en eventueel aanpassen.


De wet DBA

De uitvoering van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is opnieuw uitgesteld. Er kan echter wel sprake zijn van handhaving, als na waarschuwingen geen veranderingen hebben plaatsgevonden. 

 Wordt vervolgd.

    

      Opruimen administratie?

      Denkt u aan de wettelijke bewaarplicht?
      Voor de basisadministratie geldt een periode       van 7 jaar. Voor onroerende zaken is de                 termijn 10 jaar. Akten en overige officiële               bewaart u natuurlijk altijd!
      

           jokevanzoelen.nl
                    administraties, aangiften en adviezen

 

  

EEN   N I E U W   BTW-IDENTIFICATIENUMMER   VOOR   DE   E E N M A N S Z A A K 

Er is veel te doen over het feit dat het burgerservicenummer (BSN) van degene die een eenmanszaak drijft gebruikt wordt in het omzetbelastingnummer.

Het BSN is een vertrouwelijk nummer waar iedere burger zorgvuldig mee moet omgaan. Het is namelijk een essentieel onderdeel bij de communicatie tussen overheid en burger.

Privacy ligt gevoelig
Dit is een gevoelig punt  bij de privacy wetgeving. De toezichthouder hierop, de autoriteit persoonsgegevens heeft nu kenbaar gemaakt dat voor 1 januari aanstaande de Belastingdienst met een alternatief BTW nummer moet komen voor het doen van BTW aangifte.

Nieuw BTW-nummer 
Er is nu een reactie van de Staatssecretaris gekomen. Eind 2019  zullen de ondernemers die het betreft een nieuw BTW-nummer ontvangen. Dat houdt dus in dat de administratie, briefpapier, website en dergelijke aangepast moeten worden met dit nieuw te ontvangen nummer. 

Iets dus om rekening mee te houden als u briefpapier moet gaan bestellen, uw website wilt gaan aanpassen, nieuwe administratiesoftware gaat kopen,  etc…

Het oude omzetbelastingnummer blijft u gebruiken voor uw communicatie met de Belastingdienst.