UA-117793336-1
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.


Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 

U heeft waarschijnlijk een voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2021 ontvangen. Sluit deze nog wel aan bij uw huidig inkomen?
Of ontvangt u geen voorlopige aanslag terwijl u als zelfstandige wel inkomen heeft?
Hoedt u voor vervelende verrassingen achteraf en laat uw aanslag controleren en eventueel aanpassen.


De wet DBA

De uitvoering van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is opnieuw uitgesteld. Er kan echter wel sprake zijn van handhaving, als na waarschuwingen geen veranderingen hebben plaatsgevonden. 

 Wordt vervolgd.

    

      Opruimen administratie?

      Denkt u aan de wettelijke bewaarplicht?
      Voor de basisadministratie geldt een periode       van 7 jaar. Voor onroerende zaken is de                 termijn 10 jaar. Akten en overige officiële               bewaart u natuurlijk altijd!
      

 • ADMINISTRATIES
  invoeren en controleren van administraties per maand, kwartaal of jaar. 
  signaleren en adviseren tijdens het voeren van administraties


 • JAARREKENING
  jaarrekening opstellen in een duidelijk en overzichtelijk rapport


 • AANGIFTEN
  het opstellen en indienen van aangiften omzetbelasting per maand, kwartaal of jaar
  het opstellen en indienen van aangiften inkomstenbelasting
  het opstellen en indienen van vennootschapsbelasting


 • ADVISERING
  het geven van adviezen op het gebied van:
  bedrijfsvoering
  administratie
  fiscaal
  financieel 


 • AANVULLENDE DIENSTEN
  Naast de volledige boekhouding kan ik u ook van dienst zijn bij de volgende specifieke zaken:
  • Assistentie bij wegwerken van achterstanden
  • Periodiek invoeren van uw boekhouding
  • Periodieke controle op uw boekhouding
  • Advies over de organisatie van uw administratie

   

 • OVERIG
  aanvragen van subsidies
  aanvragen van toeslagen
  indienen bezwaarschriften

        ADMINISTRATIE AANLEVEREN:

 • vergeet niet alle bankafschriften te printen of digitaal aan te leveren, inclusief de jaaroverzichten van uw bank(en).
 • veel facturen worden via mail verzonden en worden nogal eens vergeten aan te leveren. Print ze en voeg ze toe aan de administratie of maak een digitale map.
 • kijk eens naar uw te betalen en te ontvangen facturen! Maak per 31 december een overzicht van de openstaande posten.
 • werkt u met een voorraad en/of is er sprake van onderhanden werk, maak ook hier een overzicht van per 31 december.
 • heeft u geïnvesteerd in 2019? Lever de aankoopbonnen apart aan. De drempel voor 2019 is € 2.300 exclusief BTW (i.v.t.) .
 • heeft u indien noodzakelijk de kilometeradministratie bijgehouden?
 • en hoe zit het met de urenadministratie?