UA-117793336-1
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 

U heeft waarschijnlijk een voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2021 ontvangen. Sluit deze nog wel aan bij uw huidig inkomen?
Of ontvangt u geen voorlopige aanslag terwijl u als zelfstandige wel inkomen heeft?
Hoedt u voor vervelende verrassingen achteraf en laat uw aanslag controleren en eventueel aanpassen.


De wet DBA

De uitvoering van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is opnieuw uitgesteld. Er kan echter wel sprake zijn van handhaving, als na waarschuwingen geen veranderingen hebben plaatsgevonden. 

 Wordt vervolgd.

    

      Opruimen administratie?

      Denkt u aan de wettelijke bewaarplicht?
      Voor de basisadministratie geldt een periode       van 7 jaar. Voor onroerende zaken is de                 termijn 10 jaar. Akten en overige officiële               bewaart u natuurlijk altijd!
      

PRIVACYVERKLARING

De gegevens die u achterlaat op deze website worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.
Gegevensuitwisseling op de website is bovendien versleuteld met een SSL-certificaat.

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden, doordat u gebruik maakt van de diensten van jokevanzoelen.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan jokevanzoelen.nl verstrekt.

jokevanzoelen.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

 

WAAROM jokevanzoelen.nl GEGEVENS NODIG HEEFT
jokevanzoelen.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan jokevanzoelen.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit administratieve dienstverlening.


HOE LANG jokevanzoelen.nl GEGEVENS BEWAART
jokevanzoelen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN

jokevanzoelen.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

        ADMINISTRATIE AANLEVEREN:

  • vergeet niet alle bankafschriften te printen of digitaal aan te leveren, inclusief de jaaroverzichten van uw bank(en).
  • veel facturen worden via mail verzonden en worden nogal eens vergeten aan te leveren. Print ze en voeg ze toe aan de administratie of maak een digitale map.
  • kijk eens naar uw te betalen en te ontvangen facturen! Maak per 31 december een overzicht van de openstaande posten.
  • werkt u met een voorraad en/of is er sprake van onderhanden werk, maak ook hier een overzicht van per 31 december.
  • heeft u geïnvesteerd in 2019? Lever de aankoopbonnen apart aan. De drempel voor 2019 is € 2.300 exclusief BTW (i.v.t.) .
  • heeft u indien noodzakelijk de kilometeradministratie bijgehouden?
  • en hoe zit het met de urenadministratie?