UA-117793336-1
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.


Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 

U heeft waarschijnlijk een voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2021 ontvangen. Sluit deze nog wel aan bij uw huidig inkomen?
Of ontvangt u geen voorlopige aanslag terwijl u als zelfstandige wel inkomen heeft?
Hoedt u voor vervelende verrassingen achteraf en laat uw aanslag controleren en eventueel aanpassen.


De wet DBA

De uitvoering van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is opnieuw uitgesteld. Er kan echter wel sprake zijn van handhaving, als na waarschuwingen geen veranderingen hebben plaatsgevonden. 

 Wordt vervolgd.

    

      Opruimen administratie?

      Denkt u aan de wettelijke bewaarplicht?
      Voor de basisadministratie geldt een periode       van 7 jaar. Voor onroerende zaken is de                 termijn 10 jaar. Akten en overige officiële               bewaart u natuurlijk altijd!
      

U U R T A R I E F
Het uurtarief van € 40 geldt voor a l l e  werkzaamheden. Geen extra toeslagen voor programma's, kantoor of andere bijkomende kosten. Een uitzondering hierop kan zijn kosten voor een abonnement voor een boekhoudprogramma. 

V A S T E  P R I J S
Veel ondernemers vinden het prettig om de kosten over het jaar te verdelen. Naar wens kunt u per maand of per kwartaal betalen voor de werkzaamheden die jaarlijks voorkomen.  Inclusief aangiften omzetbelasting (indien van toepassing), aangiften inkomstenbelasting, jaarrekening en bijbehorende adviezen. Alles in één vast tarief.


Z Z P
Er is al een tarief mogelijk voor ZZP'ers vanaf € 30 per maand. Hierin zijn alle kosten opgenomen, dus geen verrassingen achteraf.

S T A R T E R S
Starters profiteren 1 jaar lang van een korting van 25% op alle werkzaamheden. 

 

(alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw )

 

P A R T I C U L I E R EN
Aangifte inkomstenbelasting wordt verzorgd tegen een tarief van € 80 exclusief btw.
(inclusief btw € 96,80) 
Prijs geldt voor 1 persoon met fiscale partner. (indien van toepassing)

        ADMINISTRATIE AANLEVEREN:

  • vergeet niet alle bankafschriften te printen of digitaal aan te leveren, inclusief de jaaroverzichten van uw bank(en).
  • veel facturen worden via mail verzonden en worden nogal eens vergeten aan te leveren. Print ze en voeg ze toe aan de administratie of maak een digitale map.
  • kijk eens naar uw te betalen en te ontvangen facturen! Maak per 31 december een overzicht van de openstaande posten.
  • werkt u met een voorraad en/of is er sprake van onderhanden werk, maak ook hier een overzicht van per 31 december.
  • heeft u geïnvesteerd in 2019? Lever de aankoopbonnen apart aan. De drempel voor 2019 is € 2.300 exclusief BTW (i.v.t.) .
  • heeft u indien noodzakelijk de kilometeradministratie bijgehouden?
  • en hoe zit het met de urenadministratie?